Uw spullen ook buiten de deur goed verzekerd

Uw laptop, smartphone en tablet gebruikt u niet alleen thuis. Kostbare sieraden en een duur horloge draagt u ook als u uitgaat. En foto- en filmapparatuur zijn voor veel mensen bij uitstek bedoeld om buitenshuis te gebruiken. Maar als deze artikelen buiten de deur schade oplopen of gestolen worden, zijn ze dan wel verzekerd? Dat hangt ervan af. Welke verzekering heeft u en wat is de dekking?

Buiten-de-deurdekking
Veel inboedelverzekeringen keren alleen uit als de schadegebeurtenis in uw woning plaatsvond. Brand, storm, wateroverlast of diefstal: uw spullen zijn verzekerd, eventueel met inachtneming van een eigen risico. Wilt u dat uw spullen ook verzekerd zijn buiten de woning? Soms is dat standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering, maar vaak moet u daarvoor een aanvullende dekking nemen. Misschien heeft u een reisverzekering met een mooie dekking voor bagage. Kunt u daar dan een beroep op doen? Ja, maar alleen als uw spullen tijdens uw vakantie verloren, beschadigd of gestolen zijn. Is dat niet het geval, dan betaalt u de kosten voor herstel of vervanging zelf.

Wat biedt uw verzekering?
Als u wilt weten hoe u verzekerd bent, laat ons dan checken of u op uw inboedelverzekering een buiten-de-deurdekking heeft. Wij gaan bovendien na of u echt iets aan die dekking heeft. Want krijgt u ook een uitkering bij verlies of alleen bij beschadiging en diefstal? Is elektronica zoals uw laptop, smartphone of audio ook verzekerd? Hoe lang keert de verzekeraar de nieuwwaarde uit, zodat de kosten van een nieuwe aanschaf vergoed worden? Welk maximumbedrag krijgt überhaupt bij schade en hoe hoog is uw eigen risico?

Kostbaarheden en elektronica
Voor echt kostbare spullen zoals een bontjas, waardevolle sieraden, een duur instrument of een exclusieve verzameling, biedt de inboedelverzekering vaak geen optimale dekking. Als u die goed wilt verzekeren, kan een kostbaarhedenverzekering u meer te bieden hebben. En voor elektronica is dekking vaak afwezig of sterk beperkt op uw inboedelpolis. Denk aan uw laptop, tablet, koptelefoon, mobiele navigatie, smartwatch, mobiele spelcomputer en medische hulpmiddelen. Vraag ons hoe u die wél goed kunt verzekeren.