Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte of een aandoening niet meer (volledig) kunt werken, zijn er wettelijke regels die bepalen wat er met uw inkomen gebeurt. Het eerste jaar moet uw werkgever 100% van uw loon doorbetalen, in het tweede jaar 70%. In veel cao’s is echter ook voor deze periode een loondoorbetaling van 100% afgesproken. Bent u na twee jaar nog niet hersteld, dan belandt u in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit verschillende regelingen: de WGA en de IVA. Voor welke regeling u in aanmerking komt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, hoe lang u gewerkt heeft en de vooruitzichten op herstel.

Inkomen gaat achteruit
De hoogte van uw WIA-uitkering is gerelateerd aan uw salaris en de mate van arbeidsongeschiktheid. Bent u bijvoorbeeld minder dan 35 procent arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen uitkering. Ook geldt er een maximum uitkering. Als uw veel verdient, kan dat maximum ver onder uw huidige salaris liggen. De inkomensachteruitgang kan dan heel fors zijn. En na verloop van tijd komt u terecht in een andere WIA-regeling. Dat betekent meestal een nog verder verlies van inkomen en de uitkering wordt soms niet langer gekoppeld aan uw salaris, maar aan het minimumloon.

Aanvulling op de uitkering?
Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, kunt u met werk nog iets boven op uw uitkering bijverdienen. Ook kan het zijn dat uw werkgever regelingen getroffen heeft om de inkomensterugval te beperken. Ga eens na welke regelingen er zijn in het bedrijf waar u werkt. Is het risico van inkomensachteruitgang erg groot? Dan is het de vraag wat uw eigen mogelijkheden zijn om uw uitkering aan te vullen. Heeft u bijvoorbeeld een partner met een inkomen? Kan hij of zij wellicht meer uren gaan werken? Heeft u vermogen waar u uit kunt putten? Of heeft u een verzekering die bij arbeidsongeschiktheid soelaas biedt?

Woonlastenverzekering
Een voorbeeld van zo´n verzekering is de woonlastenverzekering. Uw vaste lasten worden dan doorbetaald als u in de WIA komt. U kunt de verzekering voor een groot deel zelf invullen en kiest bijvoorbeeld na hoeveel maanden de uitkering ingaat en of de verzekering ook uitkeert bij rugklachten of psychische problemen. En bij welke mate van arbeidsongeschiktheid u een uitkering ontvangt en hoe lang u een uitkering krijgt. Hoe meer u verzekert, hoe meer premie u betaalt.

Wilt u weten hoe u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid beschermt en of een woonlastenverzekering iets voor u is? Vraag eerst na wat er geregeld is in het bedrijf waar u werkt en neem dan contact met ons op.