Stress door werkdruk en ongewenst gedrag

U bent als werkgever verplicht om voor een veilige werkvloer te zorgen. Fysieke veiligheid is misschien het gemakkelijkst te benoemen. Gebruik van machines, fysieke belasting, de aanwezigheid van stof, chemische middelen of brandgevaarlijke stoffen. Het kan allemaal een risico vormen voor uw medewerkers.

Werkdruk en ongewenst gedrag
Maar werknemers kunnen ook onveiligheid ervaren door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een te hoge werkdruk bijvoorbeeld. Daarvan kan sprake zijn als medewerkers vaak te veel uren maken, moeilijk pauzes kunnen nemen, werk doen dat ze inhoudelijk of fysiek niet aankunnen en niet gesteund worden door collega’s en leidinggevenden. Een ander aspect van PSA is grensoverschrijdend gedrag. Maar ja, wat is dat precies? Dat discriminatie, agressie en seksuele intimidatie onacceptabel is, is duidelijk. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Veel gedrag is echter niet bij wet verboden, maar wel ongewenst. Pesten, roddelen, buitensluiten, beledigingen en ongepaste grappen kunnen de sfeer op de werkvloer enorm vergallen.

Cultuuromslag soms nodig
Ongewenst gedrag in kaart brengen in een bedrijf is niet altijd gemakkelijk. Het is vaak niet voldoende om een meldpunt in te stellen of een interne vertrouwenspersoon te benoemen. Want het kan eenvoudigweg te onveilig voelen om je beklag te doen. Met name in organisaties met een sterke hiërarchie voelen mensen een drempel om zich uit te spreken uit angst dat dit hun eigen positie schaadt. Ook mensen met een flexibel contract stellen ongewenst gedrag minder snel aan de orde omdat ze hun baan niet willen verliezen. Om PSA serieus te nemen, is daarom soms een andere cultuur nodig. Een cultuur waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is en waar gediscussieerd mag worden over wat wel en niet kan. Waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar aanspreken op gedrag dat door een ander misschien niet op prijs gesteld wordt. En waar klachten van medewerkers serieus genomen worden.

Ziekteverzuim en personeelsverloop
Als mensen een te grote psychosociale belasting ervaren, kunnen ze gezondheidsklachten krijgen door stress. Ze raken bovendien gedemotiveerd, zetten zich minder in, nemen ontslag of melden zich ziek. Zo raken werkdruk en ongewenst gedrag niet alleen de werknemer, de gevolgen zijn er ook voor het bedrijf zelf. Denk aan een lagere productiviteit, ziekteverzuim, een groot personeelsverloop en juridische kosten. Vraag daarom bij uw arbodienst wat u kunt doen om de psychosociale veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Gaat u aan de slag met psychosociale arbeidsbelasting? Bespreek met ons welke verzuim- en WGA-verzekeraars daar specifieke aandacht voor hebben.