Gemiddelde studieschuld stijgt naar 16.000 euro

Begin 2022 hadden 1,6 miljoen mensen een studieschuld. Na een stijging in de afgelopen jaren is het aantal ten opzichte van 2021 gelijk gebleven.  Iets meer dan de helft van de mensen met een studieschuld had een schuld van minder dan 10.000 euro. Soms zijn het kleine bedragen; bij 8 procent stond minder dan 500 euro open.
Het aantal mensen met een hoge studieschuld is toegenomen. In 2022 hadden bijna 300.000 mensen (18 procent) minimaal 30.000 euro studieschuld, 180.000 meer dan in 2015. Ruim 100.000 mensen hadden een schuld van minstens 50.000 euro en 1.400 van hen hadden zelfs een schuld van meer dan een ton. In eerdere jaren was dat beduidend minder.